вторник, 14 августа 2012 г.

Впровадження Державного стандарту початкової освіти

1.      Наявність планів (програм) розвитку освітньої системи.
            Програма розвитку освітянської галузі міста Іллічівська на 2012-2015 роки, затверджена рішенням Іллічівської міської ради № 163-VI  від 24.02.2012  є практичним продовженням Програми розвитку освітянської галузі на 2006-2010 роки. Що була практично виконана в рамках щорічних планів соціально-економічного розвитку міста Іллічівська і надання відповідних бюджетних асигнувань.
            Програма розвитку освітянської галузі міста Іллічівська на 2012-2015 роки була підготовлена з урахуванням Комплексної програми «Освіта Одещини» на 2011-2014 роки, затвердженої роішенням Одеської оьласної рапди від 18.02.2011 року № 77-VI.

2. Заходи у рамках Всеукраїнської акції «Дай руку, першокласнику!» у 2012 році.
Міська січнева педагогічна конференція вчителів початкових класів м. Іллічівська на тему: «Новий державний стандарт початкової освіти. Нові програми з математики та інформатики для початкової школи. 10.01.2012, Іллічівська ЗОШ № 7.

( В програмі конференції:
Виступ Скворцової С.О., доктора педагогічних наук, професора кафедри математики і методики її викладання ПДПУ ім.К.Д.Ушинського «Зміни в програмі з математики для початкової школи»
Презентація творчої роботи Дем’янової О.Г., вчительки початкових класів Іллічівської ЗОШ №3, «Викладання інформатики в початковій школі»
Майстер-класи вчителів початкових класів.
Наказ відділу освіти № 47 від 22.02.2012 «Про участь у Всеукраїнській акції «Дай руку, першокласнику»»
Наказ відділу освіти № 49 А від 27.02.2012 « Про проведення в місті Всеукраїнської акції «Дай руку, першокласнику!»
Міські заходи щодо проведення Всеукраїнської акції «Дай руку, першокласнику!»
Наказ відділу освіти № 102 від 25.04.2012 «Про затвердження Програми впровадження Державного стандарту початкової загальної середньої освіти у навчальних закладах міста.
Програма впровадження Державного стандарту початкової загальної середньої освіти у навчальних закладах міста. Іллічівська у 2012 -2016 роках.

3. Оптимізація мережі загальноосвітніх навчальних закладів міста:
Наявна мережа загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів, у цілому, задовольняє потреби населення міста. Разом з тим, необхідно збільшити кількість місць у дошкільних навчальних закладах.
Видатки міського бюджету на утримання установ освіти за 2011 рік склали 65074,7 тис.грн., в тому числі за рахунок загального фонду – 62135,0 тис.грн та спеціального фонду – 1980,0 тис.грн., або відповідно 97,9%, 98,6% і 86,1% бюджетних призначень за 2011 рік. У 2012р. виділено 79114,7 тис.грн, що складає 99% від бюджетного запиту.

а)загальноосвітні навчальні заклади:
У місті працюють 8 загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ступенів, з них 3 школи з українською мовою викладання:
ЗОШ № 1 – 743 учні/ 290 учнів початкової школи/ 80 першокласників,
ЗОШ № 2 – 712 учнів/ 342 учні початкової школи/ 87 першокласників,
ЗОШ № 6 – 1024 учні/ 466 учнів початкової школи/ 129 першокласників;
3 школи з російською мовою викладання:
            ЗОШ № 3 – 625 учнів/ 239 учнів початкової школи/69 першокласників,
            ЗОШ № 4 – 1000 учнів/ 449 учнів початкової школи/ 113 першокласників,
            ЗОШ № 7 – 1267 учнів/ 624 учні початкової школи/ 151 першокласників.
2 школи мають на паралелі по 1 класу з українською і російською мовою навчання:
Олександрівська ЗОШ – 472 учні/ 209 учнів початкової школи/ 73 першокласники,
Малодолинська ЗОШ – 390 учнів/ 164 учні початкової школи/ 39 першокласників.
            Також в місті працюють:
Іллічівська гімназія № 1 (україномовна) - 361 учень,
Бурлачобалківська ЗОШ І-ІІ ступенів – 80 учнів/ 34 учні початкових класів/ 10 першокласників;
Іллічівський НВК «спеціальна ЗОШ І-ІІ ступенів інтенсивної педагогічної корекції – ДНЗ компенсуючого типу» 14 класів – 129 учнів/ 73 учні початкової школи/ 25 першокласників і 4 групи дошкільного підрозділу – 60 вихованців.;
Іллічівськ вечірня ЗОШ ІІ-ІІІ ступенів – 50 учнів.

Дошкільні навчальні заклади:
Існуюча мережа дошкільних навчальних закладів у місті не повною мірою задовольняє потреби населення. 89% від загальної кількості дітей  відповідного віку відвідують дошкільні навчальні заклади.  На черзі для влаштування дітей до дошкільних навчальних закладів перебуває 576 осіб. Охоплення дошкільною освітою дітей 5-річного віку становить 100%.    
   Для вирішення проблеми збільшення кількості дітей, охоплених дошкільною освітою, у місті проводиться певна робота. На серпень 2012 року заплановане відкриття після реконструкції 8 груп ДНЗ №14. На даний час здійснюється укомплектування навчального закладу обладнанням, меблями. Загальний обсяг фінансування даного об’єкту становить 3005,3 тис.грн.
В місті збережена і поповнюється мережа дошкільних навчальних закладів комунальної форми власності:
ДНЗ (ясла-садок) № 8 – 12 груп – 312 вихованців
ДНЗ (ясла-садок) комбінованого типу № 10– 12 груп – 275 дітей
ДНЗ (ясла-садок( № 11 – 6 груп – 155 дітей
ДНЗ (ясла-садок) № 12 – 12 груп – 304 дитини
ДНЗ (ясла-садок) № 17 в смт. Олександрівка – 2 групи – 50 дітей
ДНЗ (ясла-садок) № 21 – 6 груп – 159 дітей.
8 груп реконструйовонаго ДНЗ № 14 (біля 200 дітей отримають місце в дитячому садку).
В місті працюють також 5 ДНЗ, що перебувають у власності державного підприємства «Іллічівський морський торговельний порт» - ДНЗ №№ 2, 3, 5, 6, 20.

Згідно рішення виконавчого комітету Іллічівської міської ради № 63 від 27.01.2011р. “Про делегування управлінню капітального будівництва Іллічівської міської ради функцій замовника з наданням дозволу на збір вихідних даних,  проектно-вишукувальні  роботи та реконструкцію будівлі Будинку культури під дитячий садок у селі Малодолинське, по вул. Шмідта, 33-А» проводиться підготовча робота по реконструкції приміщення.
З метою корекції фізичного розвитку дітей дошкільного віку у місті функціонують: 3 логопедичні групи на базі ДНЗ комбінованого типу (40 дітей), 4 логопедичні групи дошкільного підрозділу НВК «спецшкола –ДНЗ компенсуючого типу» (62 дитини) та  3 офтальмологічних групи (45 дітей).
За останні роки покращилась матеріально-технічна база дошкільних закладів. Проведено капітальний ремонт території та альтанок дошкільних навчальних закладів № 10 та № 12, поточний ремонт територій, покрівель, енергосистем в дошкільних навчальних закладах № 10, №11, №12. Придбано  холодильну камеру для НВК, електроплити для ДНЗ № 21, нові меблі, м’який інвентар для групових кімнат. 
Видатки міського бюджету на утримання дошкільних навчальних закладів за 2011 рік склали 12581,0 тис.грн. У 2011 році на капітальні ремонти ДНЗ з  місцевого бюджету було виділено 3599,5 тис. грн., 1841,6 тис. грн. – на харчування, придбання обладнання - 201,5 тис. грн., придбання методичної літератури, організація підписки періодичної преси – 24,8 тис. грн. Позабюджетні надходження, які були використані на харчування і придбання обладнання, у 2011 році становили 1734,7 тис.грн
Одним із важливих завдань у роботі дошкільних навчальних закладів є організація повноцінного, безпечного та якісного харчування дітей. З метою задоволення фізіологічних потреб дітей харчоблоки ДНЗ забезпечуються необхідними продуктами харчування. Середня вартість харчування в день у ДНЗ становить  21,00 грн. на дитину.
Разом з цим, актуальною залишається потреба у поповненні матеріально-технічної бази закладів. Є необхідність поновлення спортивного та ігрового інвентарю, дитячих меблів, забезпечення іграшками. На 2012 рік заплановано придбання ліжок для 6 груп ДНЗ № 10, № 11, №12 та № 21 (загальний обсяг фінансування 112,8 тис.грн.). Продовжуватиметься капітальний ремонт території та альтанок дошкільних навчальних закладів № 10 та № 11, поточний ремонт території, крівель, енергосистем в ДНЗ №№ 8, 12, 17, 21 (загальний обсяг фінансування  500,0 тис.грн)
У 2012 р. з міського бюджету на утримання дошкільних навчальних закладів виділено 17760,0 тис.грн.

б) освітніх округів (кількість):    нема

в) новобудов:  нема

г) ліквідовано заклади у 2012 році            нема

д) призупинено діяльність загальноосвітніх навчальних закладів   нема

е) реорганізовано загальноосвітніх навчальних закладів       нема
4. Матеріально-технічний стан загальноосвітніх навчальних закладів  міста:
а) стан будівель:        задовільний
будівель всього           15
будівлі  потребують ремонту (щороку проводяться необхідні поточні і капітальні ремонти)
будівлі в аварійному стані    нема

У 2011 році введено в дію новий корпус Олександрівської ЗОШ І-ІІІ ступенів.
У місті реалізується програма щодо зміцнення матеріальної та спортивної бази шкіл, створення необхідних умов для занять учнів фізкультурою та спортом. У 2011 році завершено реконструкцію стадіонів загальноосвітніх шкіл № 6 і № 7 та розпочато реконструкцію стадіонів Бурлачобалківської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів (загальний обсяг фінансування з міського бюджету 735,0 тис.грн.) та Іллічівської ЗОШ       № 1 (загальний обсяг фінансування з міського бюджету 1000,0 тис.грн.).
За 2011 рік капітальні видатки на придбання обладнання, ремонти та реконструкцію установ освіти витрати коштів склали 2049,8 тис. грн., або 3,1% усіх видатків загального фонду (оплата за ремонт покрівлі, придбання мультимедійної дошки ЗОШ № 4 – 88,1 тис. грн; оплата за реконструкцію спортивного майданчика, придбання комп’ютерних класів, мультимедійних дошок, технологічного обладнання, дитячого майданчика Олександрівської ЗОШ – 1500,2 тис.грн.; придбання контейнера на стадіон ЗОШ № 6 -82,4 тис.грн; придбання мультимедійної дошки, комп’ютерні класи ЗОШ № 1 та № 3 – 67,9 тис.грн; капітальний ремонт та гідравлічний іспит системи опалення ЗОШ № 4, № 7 – 78,2 тис.грн)
У  2012 році передбачено витратити з місцевого бюджету 1200,0 тис.грн. на проведення капітальних ремонтів та придбання обладанання, що дозволить значно покращити матеріально-технічну базу закладів освіти.
Значна частина поточних ремонтних робіт виконана за рахунок залучення  позабюджетних коштів (частково замінено вікна в 6-ти загальноосвітніх навчальних закладах міста, проведено косметичні ремонти у всіх закладах освіти міста).   

б) стан пришкільних територій :
За завданням міського голови у кожному навчальному закладі складено план упорядкуваня пришкільної території (озеленення, упорядкування, створення ігрових майданчиків, майданчиків для урочистих заходів, для відпочинку).

в) оснащення ЗНЗ комп’ютерною технікою;
середня кількість учнів на 1 компютер      - 35.
забезпеченість НКК початкової школи (%)            - 0%.

г) створення умов для учнів 1-х класів (%):
наявність куточків відпочинку в класних кімнатах (1 клас)       нема
наявність кімнат відпочинку (сну) для першокласників, які відвідують ГПД - 7.
        наявність ігрової кімнати       - 12.
В загальноосвітніх школах, навчально-виховному комплексі «спеціальна загальноосвітня школа І-ІІ ступенів інтенсивної педагогічної корекції – дошкільний навчальний заклад компенсуючого типу» укомплектовано 32 групи продовженого дня   (20,75 ставок) – 711 учнів початкової школи.

5. Санітарно-гігієнічний стан загальноосвітніх навчальних закладів (%):
наявність внутрішніх туалетів          -  у всіх ЗНЗ туалети внутрішні
стан водопостачання                          - водопровід холодної води.

6. Охорона навчальних закладів (у відс.):
Рішенням виконавчого комітету Іллічівської міської ради № 640 від 29.09.2011 введено в загальноосвітніх навчальних закладах (крім вечірньої ЗОШ та ЗОШ с. Бурлача Балка) охорону в навчальні дні з 07.00 до 19.00 за рахунок коштів спеціального фонду.
Наявність «Тривожної кнопки» - встановлена в ЗОШ № 1, 2, 3, 4, 6, 7, гімназії, НВК.

7.  Організація харчування:
наявність харчоблоків у ЗНЗ (у відс.)          - 100%_
наявність харчоблоків, які мають дозвіл СЕС (у відс.)      - 100%.

8. Організація медичного обслуговування учнів (у відс.):
наявність  медичних кабінетів у ЗНЗ           - 100%
наявність  лікарів (медичних сестер)           - 80%
організація систематичних медичних оглядів учнів  на базі ЗНЗ           100% .
                                                                                        на базі поліклініки            100%.

9. Кадрове забезпечення організації навчально-виховного процесу:
а) кількість вчителів початкових класів (кількість/відс.): 185 / 100%   всі – жінки.

б) кваліфікаційний рівень вчителів початкових класів, педагогічні звання (%):
спеціалістів                                         - 32/ 15           - 25%
спеціалістів другої категорії              - 44                 - 24 %
спеціалістів першої категорії            - 28                 - 15%
спеціалістів вищої категорії              - 66                 - 36% .
Звання «Старший учитель»              - 23                 - 12%
звання  «Учитель-методист»             - 19                 -10%
звання «Заслужений учитель України»                  0%.

в) віковий склад вчителів початкових класів (%):
до 30 років                   - 95      - 51%
від 30 до 40 років        - 42      - 23 %
від 40 і більше років    - 36      - 19 %
вчителів пенсійного віку       12 – 7%.

г) кількість вакансій вчителів початкових класів станом на  1 серпня 2012 року:
у перших класах          нема
у других класах           нема
у третіх класах             нема
у четвертих класах      нема.

д) спеціалізація вчителів початкових класів за дипломом:
учителів початкових класів   100%.
інша (вкажіть, яка саме).

є) кількість учителів початкових класів, які вперше розпочинають педагогічну діяльність у 2012 році після закінчення вищих педагогічних навчальних закладів  1,
у тому числі,  у перших класах       1.

10. Забезпеченість учнів початкових класів необхідними підручниками (у відс.):
 у перших класах         0.
 у других класах          69,3%.
        у третіх класах              74%
 у четвертих класах     80,2%.

11.Викладання іноземної мови у 1-х класах з 1 вересня 2012 року ):
вчителями початкових класів, які мають відповідну спеціалізацію       2 – 7,5%.       
вчителями іноземної мови     25 (92,5%.)

12. Підготовка до впровадження навчального предмета «Сходинки до інформатики» з 1 вересня 2013 року:
Уміння вчителів початкових класів працювати з комп’ютером (у %):
не вміють                                 20%
на початковому рівні             10%
задовільні користувачі           20%
впевнені користувачі             50%.

13.  Доступ вчителів початкових класів до швидкісного Інтернету (у відс.):
наявність доступу:
                           у навчальному закладі        80%
                           вдома                                    20%
                           
14.  Підключення до мережі Інтернет (у відс.):
дошкільних навчальних закладів                 30%.
загальноосвітніх навчальних закладів         80%.

 15. Наявність сайтів у навчальних закладах (у відс.):
у дошкільних навчальних закладах             1 (ДНЗ № 11)
у загальноосвітніх закладах   (Іллічівські ЗОШ №6, ЗОШ №7, ЗОШ №3, Олександрівська ЗОШ)


16.  Підвезення учнів шкільним автобусом (у відс.):
кількість дітей, які потребують організації підвезення                 нема
кількість навчальних закладів, які потребують організації підвезення дітей     нема
кількість отриманих автобусів за 2011-2012 н.р.   нема
є потреба в отриманні транспортних засобів         нема

17.  Охоплення учнів позашкільною діяльністю:
наявність позашкільних навчальних закладів:
Будинок дитячої та юнацької творчості      1236 вихованців;
Центр еколого-натуралістичної творчості  332 вихованці;
Центр науково-технічної творчості             300 вихованців;
Дитячий стадіон «Шкільний»                      60 вихованців
Комплексна ДЮСШ                                      524 вихованців
ДЮСШ з шахів і шашок                                208 вихованців.
зайнятість учнів в гуртках, секціях, ін.видами позашкільної роботи у школах              80%.
     у позашкільних навчальних закладах     80%.

ІІ. Міський методичний кабінет

1.      Проведення атестації педагогічних працівників.
Іллічівським ММК розроблено системний підхід до атестації педагогічних працівників, що передбачає планування атестаційної роботи, суворе дотримання етапів проведення атестації, виконання нормативного режиму під час організації та проведення атестації, дотримання загальних вимог до кожного педагогічного працівника, які дають змогу об’єктивно оцінювати його роботу.
Під час підготовки та проведення атестації педагогічних працівників відслідковуються наступні моменти:
-                   спрямованість роботи шкільних атестаційних комісій на виявлення успіхів і прорахунків у педагогічній діяльності працівника
-                   доступність усіх нормативних документів, інформації про атестацію, її форми, види, кваліфікаційні вимоги до педагогічних працівників, зразків атестаційної документації для педагогів, які атестуються.
На кожному етапі атестаційного процесу здійснюється моніторинг різних показників. Моніторингові дослідження під час підготовки та проведення атестації забезпечують системність атестації, її об’єктивність і можливість коригування виявлених недоліків.

2. Програма підготовки вчителів початкових класів до реалізації нових навчальних програм у 2012-2013 н.р. у загальноосвітніх навчальних закладах міста
Відповідно до Законів України «Про освіту» та "Про загальну середню освіту", постанови Кабінету Міністрів України від 20.04.2011 р. № 462 "Про затвердження Державного   стандарту   початкової   загальної   освіти", наказу МОНМС від 12.09. 2011 № 1050 «Про навчальні програми для 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів» та з метою якісного впровадження нового Державного стандарту початкової загальної освіти з 1 вересня 2012 року наказом по відділу освіти № 102 від 25.04.2012 затверджено Програму впровадження Державного стандарту початкової загальної середньої освіти у навчальних закладах міста Іллічівська у 2012 -2016 роках.
Програма націлена  на реалізацію пріоритетних завдань:
-          інформаційне та методичне забезпечення впровадження Державного стандарту початкової загальної освіти у практику роботи вчителів навчальних закладів міста;
-          систематизацію роботи усіх ланок методичної служби щодо впровадження нових навчальних програм у 1-4 класах;
-          реалізація нових підходів до здійснення цільової орієнтації процесу навчання, змісту і методики викладання;
-          підвищення професійного рівня вчителів початкових класів, вдосконалення методики роботи в початкових класах за новими навчальними програмами.

3.Можливість отримання консультацій з підготовки до впровадження нового змісту початкової загальної освіти з 1 вересня 2012 року
Всі педагогічні працівники мають можливість отримати консультацію з підготовки до впровадження нового змісту початкової освіти, складання календарних планів, організації навчання учнів 1 класу за новими навчальними програмами, використання ІКТ, застосування ефективних технологій тощо
      Впродовж березня-квітня 2012 року Іллічівським ММК проведено:
- Засідання міського методичного об’єднання вчителів початкових класів «Аспекти діяльності вчителя початкових класів з огляду на модернізацію змісту початкової освіти».
- Інструктивно-методична нарада «Готовність та здатність учителя до впровадження Державного стандарту початкової освіти: аналіз недоліків та проблем, пошук шляхів їх розв’язання. Якості педагога початкової школи нового типу».
- Методична нарада «Освітня  галузь «Мова та література», державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів».
- Міський семінар «Організаційне та науково-методичне забезпечення переходу початкової школи на новий Державний стандарт».
- Круглий стіл «Освітня галузь «Математика»: державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів».
- Семінар для вчителів початкових класів, які викладають фізичне виховання в початковій школі «Школа здоров’я».
- Круглий стіл «Інформаційно-комунікаційні технології в навчально-виховному просторі початкової школи».
Міський семінар «Впровадження здоров’язбережувальних технологій у ГПД  1 класу».
.
  Позитивні приклади вирішення питань соціальної підтримки вчителів та участі громади у покращенні матеріально-технічної бази загальноосвітніх навчальних закладів:
а) В рамках соціального проекту «Народний бюджет» у 2012 році замовлено проект будівництва малосімейного гуртожитку для працівників закладів освіти в  с.Малодолинське м. Іллічівськ. Замовник – управління капітального будівництва Іллічівської міської ради. Проект гуртожитку складається з 2 блоків – 3-поверхової та 4-поверхової споруд та експлуатаційного цокольного поверху, включає в себе 58 квартир, з яких 17 – двокімнатних. 41 -  однокімнатні. Загальна кошторисна вартість будівництва – 27,4 млн. грн.
б) Молодим спеціалістам-педагогам, які приходять на роботу в навчальні заклади міста, за ініціативою міського голови впродовж 8 останніх років виплачуються «підйомні» у розмірі 3–5 посадових окладів.
Не забувають в Іллічівську і ветеранів педагогічної праці. Іллічівська міська рада на початку 2006 року прийняла програму соціального захисту ветеранів педагогічної праці, якою передбачена адресна щомісячна матеріальна допомога вчителям-пенсіонерам, які пропрацювали більше 25 років на педагогічній ниві, у тому числі більше 15 років в установах міста Іллічівська. Адресна допомога складає від 50 до 100 гривень щомісячно, залежно від загального педагогічного стажу роботи вчителя-пенсіонера.
Педагогічним працівникам закладів освіти міста за високі досягнення в праці, складність і напруженість в роботі встановлюються надбавки за рахунок міського бюджету.
Не чекаючи введення в дію постанови Кабінету Міністрів України про встановлення з 01 вересня 2011 року педагогічним працівникам 20% надбавки до посадового окладу,  в Іллічівську, згідно розпорядження міського голови, почали її виплату за рахунок коштів міського бюджету вже з 01 квітня 2011 року. 
З початку дії ст. 57 Закону «Про освіту» педагогічні працівники закладів освіти міста  Іллічівська отримували в повному обсязі матеріальну допомогу на оздоровлення і щорічну грошову винагороду в розмірі посадового окладу. А починаючи з 2003 року премію в розмірі посадового окладу щорічно отримують всі працівники закладів освіти міста.    

Проблеми матеріально-технічного забезпечення розвитку освітньої галузі міста, які потребують поступового вирішення

Сьогодні до освіти в Україні ставляться головним чином як до невиробничого сектора, як до галузі соціальної пілтримки населення, а не як до головного механізму суспільних змін. Навчальні заклади в основному утримуються за рахунок місцевих бюджетів. Протягом останніх років нормативи фінансування освітянської галузі, що визначались кожного року для місцевих  бюджетів законами про Державний бюджет України, вирішували тільки питання забезпечення видатків на заробітну плату освітян та видатків на оплату обов’язкових господарських витрат закладів освіти.
Вирішення питання фінансування навчальних закладів, забезпечення навчальним обладнанням, інформаційно-комунікативними технологіями, кваліфікованими кадрами, сприятиме процесу модернізації освітянської галузі міста, забезпечення гідного рівня якості освітянських послуг.
Головними проблемами матеріально-технічного забезпечення роботи загальноосвітніх шкіл в місті є:
-          перспектива розбудови 9, 13, 14, 15 мікрорайонів  міста без будівництва в цих мікрорайонах шкіл. В результаті додаткове навантаження на загальноосвітні школи № 1, 4, 6, 7 і припинення тенденції переходу зазначених шкіл на роботу в одну зміну;
-          відсутність необхідного фінансування видатків шкіл на придбання обладнання для проведення навчально-виховного процесу та оновлення матеріальної бази спортзалів, майстерень, кабінетів фізики, хімії, біології.
-          Потреба в продовженні заміни обладнання шкільних їдалень, перш за все обладнання харчоблоків, яке експлуатується 20-30 років, фізично зношене і енергоємне.
Головними проблемами матеріально-технічного забезпечення роботи дошкільних навчальних закладів в місті є перспектива поетапної передачі ДНЗ, які належать державному підприємству «Іллічівський морський торговельний порт» в комунальну власність і відповідне збільшення витрат міського бюджету на утримання дошкільних закладів. Така передача не змінює нормативи фінансування освітянської галузі міста, тому утримання нових ДНЗ можливо або за рахунок зменшення  витрат закладів освіти в цілому, або за рахунок зменшення інших видатків міського бюджету.
Головною проблемою організації роботи позашкільних закладів є наявність принципу «залишкового» фінансування діяльності позашкільних навчальних закладів у зв”язку з відсутністю у міністерстві фінансів України відповідних нормативів фінансування позашкільних закладів, що утримуються за рахунок коштів міського бюджету. В результаті є додаткове навантаження на бюджет освітянської галузі.
Спільні проблеми закладів освіти
-          Продовження роботи по реалізації у закладах освіти системи протипожежних заходів, яка б повною мірою відповідала встановленим законодавством вимогам пожежної безпеки (ремонт і технічне обслуговування автоматичної пожежної сигналізації, забезпечення первинними засобами пожежогасіння згідно норм, заміна  суцільних грат на вікнах першого поверху)
-          Необхідність впровадження в закладах освіти енергозберігаючого обладнання і запровадження енергозберігаючих технологій (установки нових вікон, нового електроспоживаючого обладнання, реконструкції ситсем водо-, тепло- і енергопостачання.
-          Головними проблемами у формуванні стабільного високопрофесійного педагогічного колективу міста є відсутність необхідного об'єму соціальних гарантій, перш за все відсутність перспективи у педагогічного працівника заробити кошти на власне житло, невідповідність рівня середньої зарплати педпрацівників -2300, грн. рівню середньої зарплати по м. Іллічівську – 3379, 0 грн на місяць станом на 01.01.2012 року, практична відсутність у керівників закладів освіти фінансових ресурсів для стимулювання якісної і творчої роботи працівників.

Начальник відділу освіти                                                                                В.Г.Кушнір

Комментариев нет:

Отправить комментарий